کارت خرید

هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران

LDIR-1024
 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک اپ گیری
 • 3 ادان دامین
 • نامحدود کلیه امکانات
 • دارد نصب خودکار اسکریپت
 • پرداخت آنلاین و تحویل آنی تحویل
LDIR-2048
 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک اپ گیری
 • 4 ادان دامین
 • نامحدود کلیه امکانات
 • دارد نصب خودکار اسکریپت
 • پرداخت آنلاین و تحویل آنی تحویل
LDIR-256
 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک اپ گیری
 • 1 ادان دامین
 • نامحدود کلیه امکانات
 • دارد نصب خودکار اسکریپت
 • پرداخت آنلاین و تحویل آنی تحویل
LDIR-512
 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک اپ گیری
 • 2 ادان دامین
 • نامحدود کلیه امکانات
 • دارد نصب خودکار اسکریپت
 • پرداخت آنلاین و تحویل آنی تحویل