کارت خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
.net
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.org
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.biz
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.name
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.info
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.in
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.eu
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.es
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.de
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.ru
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.nl
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.pro
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.asia
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.ca
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.tel
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.co
1,950,000 تومان
1 سال
1,950,000 تومان
1 سال
1,950,000 تومان
1 سال
.me
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.tv
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
131,000 تومان
1 سال
.ws
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.mobi
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.pw
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.bz
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
.cc
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
.mn
293,000 تومان
1 سال
293,000 تومان
1 سال
293,000 تومان
1 سال
.xyz
25,000 تومان
1 سال
53,500 تومان
1 سال
53,500 تومان
1 سال
.site
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.host
392,000 تومان
1 سال
392,000 تومان
1 سال
392,000 تومان
1 سال
.photo
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.online
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains